Tây Hồ Riverview

 Đang cập nhập
Dự án HANJARDIN – N01 – T6 và T7 khu đô thị Đoàn Ngoại Giao
Giá 39 triệu / m2

Dự án HANJARDIN – N01 – T6 và T7 khu đô thị Đoàn Ngoại Giao

  Lô đất N01 T6 T7, Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
DT: 49.8 - 109 m2Số tầng: 45
Chung cư Lạc Hồng Lotus 2
Giá Liên hệ

Chung cư Lạc Hồng Lotus 2

 Lô N01 T1 Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm
DT: 95 - 133 m2Số tầng: 27
Chung cư N01 T2 Ngoại Giao Đoàn
Giá Liên hệ

Chung cư N01 T2 Ngoại Giao Đoàn

 Lô N01 T2 Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm
DT: 96 - 141 m2Số tầng: 27
Chung cư N01 T3 Ngoại Giao Đoàn
Giá Liên hệ

Chung cư N01 T3 Ngoại Giao Đoàn

 Lô N01 T3 Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm
DT: 95 - 140 m2Số tầng: 27
Chung cư Phú Mỹ Complex
Giá Liên hệ

Chung cư Phú Mỹ Complex

 Lô N01 T4 Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm
DT: 86 - 121 m2Số tầng: 35
Chung cư Lạc Hồng Lotus
Giá Liên hệ

Chung cư Lạc Hồng Lotus

 Lô N01 T5 Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm
DT: 86 - 121 m2Số tầng: 35
Chung cư N01 T8 Ngoại Giao Đoàn
Giá Liên hệ

Chung cư N01 T8 Ngoại Giao Đoàn

 Lô N01 T8 Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm
DT: 93 - 136 m2Số tầng: 33
Chung cư N02 T1 Ngoại Giao Đoàn
Giá Liên hệ

Chung cư N02 T1 Ngoại Giao Đoàn

 Lô N02 T1 Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm
DT: 90 - 124 m2Số tầng: 22
Chung cư N02 T2 Ngoại Giao Đoàn
Giá Liên hệ

Chung cư N02 T2 Ngoại Giao Đoàn

 Lô N02 T2 Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm
DT: 90 - 124 m2Số tầng: 22
Giá Liên hệ

Chung cư Taseco Complex

 Lô N03 T2 Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm
DT: 84 - 171 m2Số tầng: 31
Chung cư N04A Ngoại Giao Đoàn
Giá Liên hệ

Chung cư N04A Ngoại Giao Đoàn

 Lô N04A Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm
DT: 59 - 122 m2Số tầng: 23
Chung cư Horizon Tower
Giá Liên hệ

Chung cư Horizon Tower

 Lô N03 T3&T4 Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm
DT: 103 - 157 m2Số tầng: 25
Chung cư N03 T5 Ngoại Giao Đoàn
Giá Liên hệ

Chung cư N03 T5 Ngoại Giao Đoàn

 Lô N03 T5 Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm
DT: 83 - 133 m2Số tầng: 21
Chung cư N03 T8 Ngoại Giao Đoàn
Giá Liên hệ

Chung cư N03 T8 Ngoại Giao Đoàn

 Lô N03 T8 khu Đoàn Ngoại Giao, Bắc Từ Liêm
DT: 80 - 100 m2Số tầng: 21
Chung cư N04B Ngoại Giao Đoàn
Giá Liên hệ

Chung cư N04B Ngoại Giao Đoàn

 Lô N04B Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm
DT: 100 - 160 m2Số tầng: 28
Chung cư N02 T3 Ngoại Giao Đoàn
Giá Liên hệ

Chung cư N02 T3 Ngoại Giao Đoàn

 Lô N02 T3 Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm
DT: 94 - 112 m2Số tầng: 25
Chung cư N03 T1 Ngoại Giao Đoàn
Giá Liên hệ

Chung cư N03 T1 Ngoại Giao Đoàn

 Lô N03 T1 Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm
DT: 95 - 103 m2Số tầng: 25
0931791999
Tải bng giá
Chat Zalo